o mně

„Vážení návštěvníci stránek AB chytré školní výlety, dovolte mi nejprve popřát Vám krásný a příjemný den, poděkovat Vám za Vaši „návštěvu“ a zároveň představit svou maličkost. Jmenuji se Anna Bičíková a prostřednictvím následujících řádků bych Vás ráda blíže seznámila s náplní své práce, se svou filozofií a s některými důležitými zastávkami v mé životní dráze.“

Anna Bičíková

Má cesta k „Chytrým školním výletům“

Přestože mým původním přáním bylo studium pedagogiky, konkrétně učitelství prvního stupně, pod vlivem svých rodičů a pedagogů jsem zvolila „kolej“ zcela odlišnou – cestovní ruch a lázeňství. Nicméně zájem věnovat se dětským kolektivům ve mně i nadále přetrval. Ve svém volném čase jsem pro skupinky dětí z mého rodinného či přátelského kruhu organizovala rozličná soutěžní klání, výlety nebo různá kreativní odpoledne. Prostě a jednoduše jsem je chtěla „smysluplně“ a „zajímavě“ zabavit.

Po úspěšném zakončení studia cestovního ruchu a lázeňství jsem na několik let „přistála“ na palubách letounů Českých aerolinií. Létání s hlavou v oblacích bylo pohádkové a mnohému mě naučilo. Díky své pozici vedoucí palubní průvodčí jsem měla neopakovatelnou možnost otestovat si svou trpělivost, empatii, schopnost řešit krizové situace a rovněž jsem díky této pracovní zkušenosti odbourala trému z hlasového projevu před větším kolektivem lidí. Jediné, co jsem během svého létání postrádala, byl časový prostor věnovaný aktivitám pro děti.

Založení vlastní rodiny, péče a čas věnovaný vlastní dcerce a jejím nejbližším přátelům ve mně „probudili“ myšlenku, že nastal čas zavřít za sebou dveře kabiny cestujících na palubách letounů, popřát svým kolegům bezpečná přistání a uskutečnit rozhodující krok. K dosavadním vědomostem z oblasti cestovního ruchu, získaných během vysokoškolských studií, a ke zkušenostem praktickým, získaných v době letecké fáze svého života, jsem připojila znalost historických faktů, získanou prostřednictvím studia ve škole kultury cestovního ruchu TYRKYS a neustálého obléhání své knihovny.

Pak již následovalo vykročení pravou nohou k projektu „Chytré školní výlety“, kterým jsem naplnila svůj dávný sen. Dnes mohu naprosto upřímně prohlásit: „Má práce je mým koníčkem.“

Filozofie „Chytrých školních výletů“

Hlavní náplní mé činnosti je nabídka profesionálních služeb průvodce zaměřená primárně na žáky základních a středních škol v rámci předem připravených výukových programů. Mou životní, a v tuto chvíli i pracovní filozofií,  je „smysluplné“ trávení času s dětmi a společné, zábavné vedení dětí k informacím a vzdělávání. Během společných výletů a vycházek je mým hlavním cílem co nejvíce přizpůsobit výklad konkrétní skupině žáků a s ohledem na věkovou kategorii jej doplnit zajímavými a zábavnými informacemi, které v běžných učebnicích nenajdou a které jim mnohdy napomohou k lepšímu zapamatování ostatních důležitých dat. Hlavní snahou je navázat interaktivní komunikaci k danému tématu. U vybraných programů jsou pro žáky připraveny pracovní listy. Nejkrásnější odměnou za dobře odvedenou práci jsou pro mě spokojené a usměvavé tváře Vašich dětí.
Anicka_deti

Vzdělání v oboru

  • tříleté bakalářské studium na Západočeské univerzitě, Fakultě ekonomické – studijní program ekonomika terciární sféry (obor cestovní ruch a lázeňství)
  • kurz „Průvodce v cestovním ruchu“ – složení zkoušky z předmětů: Metodika průvodcovské činnosti, Technika cestovního ruchu, Ekonomika cestovního ruchu, Dějiny kultury, Geografie cestovního ruchu, Aktuální společenské dění, Modelové situace v cestovním ruchu, Zpracování itineráře zájezdu
  • kurz „Průvodce pro region Praha“ – složení zkousky z předmětů: Historie a dějiny kultury, Kulturně historický místopis Prahy, Pražské objekty
  • doškolovací seminář „Pražské hřbitovy – svědci kulturního vývoje Prahy a její historie“
  • doškolovací seminář „Úrazy a první pomoc u dětí“
  • doškolovací seminář „Německý jazyk pro cestovní ruch“
  • doškolovací seminář „Anglický jazyk pro cestovní ruch“
  • vzdělávací program „Netradiční výtvarné techniky pro žáky MŠ a ZŠ“ – využití Big Shotu na vyřezávání a embosování, embosování a práce se zrcadlovým papírem, vrstvení, dekorování dřevěných polotovarů, decoupage, dekorování svíček